Magnezyum Eksikliğinin Belirtileri

Hipomagnezemi olarak da bilinen magnezyum eksikliği, genellikle gözden kaçan bir sağlık sorunudur.

Amerikalıların % 2’sinden azının magnezyum eksikliği yaşadığı tahmin edilirken, bir çalışma % 75’inin önerilen alım miktarını karşılamadığını gösteriyor (1)

Bazı durumlarda, belirgin belirtiler genellikle seviyeleriniz ciddi şekilde düşene kadar ortaya çıkmadığı için eksiklik teşhis edilebilir.

Magnezyum eksikliğinin nedenleri değişiklik gösterir. Yetersiz diyet alımından vücuttan magnezyum kaybına kadar değişir (2)

Magnezyum kaybıyla ilişkili sağlık sorunları arasında diyabet, zayıf emilim, kronik ishal, çölyak hastalığı ve kemik erimesi bulunur. Alkolizm hastaları da yüksek risk altındadır (3,4)

1. Kas Seğirmeleri ve Krampları

Seğirme, titreme ve kas krampları magnezyum eksikliğinin belirtileridir. En kötü senaryolarda, eksiklik nöbetlere veya konvülsiyonlara bile neden olabilir (5,6)

Bilim adamları, bu semptomların, kas sinirlerini aşırı uyaran veya aşırı uyaran sinir hücrelerine daha fazla kalsiyum akışından kaynaklandığına inanıyor (7)

Takviyeler, eksik kişilerde kas seğirmelerini ve krampları hafifletebilirken, bir inceleme magnezyum takviyelerinin yaşlı yetişkinlerde kas krampları için etkili bir tedavi olmadığı sonucuna varmıştır.  Diğer gruplarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır (8)

İstemsiz kas seğirmelerinin başka birçok nedeni olabileceğini unutmayın. Örneğin, stres veya çok fazla kafein buna neden olabilir.

Ayrıca bazı ilaçların bir yan etkisi veya nöromiyotoni veya motor nöron hastalığı gibi nörolojik bir hastalığın semptomu olabilirler.

Ara sıra seğirmeler normal olsa da, belirtileriniz devam ederse doktorunuza görünmelisiniz.

2. Ruhsal Bozukluklar

Mental bozukluklar, magnezyum eksikliğinin bir başka olası sonucudur.

Bunlar, zihinsel uyuşma veya duygu eksikliği ile karakterize edilen ilgisizliği içerir. Eksikliğin kötüleşmesi deliryum ve komaya bile yol açabilir (5)

Ek olarak, gözlemsel çalışmalar düşük magnezyum seviyelerini artan depresyon riski ile ilişkilendirmiştir (9)

Bilim adamları ayrıca magnezyum eksikliğinin kaygıyı artırabileceğini tahmin ettiler, ancak doğrudan kanıt eksiktir (10)

Yapılan bir çalışmada, magnezyum takviyelerinin anksiyete bozukluğu olan bir grup insana fayda sağlayabileceği sonucuna varıldı. (11)

Kısacası, magnezyum eksikliğinin sinir fonksiyon bozukluğuna neden olabileceği ve bazı insanlarda zihinsel sorunları artırabileceği görülmektedir.

3. Osteoporoz

Osteoporoz, zayıf kemikler ve artmış kemik kırığı riskiyle karakterize bir hastalıktır.

Osteoporoza yakalanma riski birçok faktörden etkilenir. Bunlar yaşlılık, egzersiz eksikliği ve yetersiz D ve K vitamini alımını içerir.

İlginç bir şekilde, magnezyum eksikliği de osteoporoz için bir risk faktörüdür. Eksiklik kemikleri doğrudan zayıflatabilir, ancak aynı zamanda kemiklerin ana yapı taşı olan kalsiyumun kandaki seviyelerini de düşürür (12,13,14,15)

Sıçanlarda yapılan çalışmalar, diyetteki magnezyum tükenmesinin kemik kütlesinin azalmasına neden olduğunu doğrulamaktadır. İnsanlarda bu tür deneyler yapılmamış olmasına rağmen, çalışmalar zayıf magnezyum alımını daha düşük kemik mineral yoğunluğu ile ilişkilendirmiştir (16,17)

4. Yorgunluk ve Kas Zayıflığı

Fiziksel veya zihinsel tükenme veya halsizlik ile karakterize bir durum olan yorgunluk, magnezyum eksikliğinin başka bir belirtisidir.

Zaman zaman herkesin yorulduğunu unutmayın. Tipik olarak, dinlenmeniz gerektiği anlamına gelir. Bununla birlikte, şiddetli veya kalıcı yorgunluk bir sağlık sorununun işareti olabilir.

Yorgunluk spesifik olmayan bir semptom olduğundan, başka semptomlar eşlik etmedikçe nedenini belirlemek imkansızdır.

Magnezyum eksikliğinin bir başka, daha spesifik belirtisi, miyasteni olarak da bilinen kas zayıflığıdır (18)

Bilim adamları, zayıflığın, magnezyum eksikliğiyle ilişkili bir durum olan kas hücrelerindeki potasyum kaybından kaynaklandığına inanıyor (19,20)

Bu nedenle, magnezyum eksikliği, yorgunluk veya halsizliğin olası nedenlerinden biridir.

5. Yüksek Kan Basıncı

Hayvan üzerinde yapılan çalışmalar, magnezyum eksikliğinin kan basıncını artırabileceğini ve kalp hastalığı için güçlü bir risk faktörü olan yüksek tansiyonu artırabileceğini göstermektedir (21,22)

Birkaç gözlemsel çalışma, düşük magnezyum seviyelerinin veya yetersiz diyet alımının kan basıncını yükseltebileceğini göstermektedir (23,24,25)

Yapılan incelemeler, magnezyum takviyelerinin, özellikle yüksek tansiyonu olan yetişkinlerde kan basıncını düşürebileceği sonucuna varmıştır (26,27,28)

Basitçe söylemek gerekirse, magnezyum eksikliği kan basıncını artırabilir ve bu da kalp hastalığı riskini artırır. 

6. Astım

Magnezyum eksikliği bazen şiddetli astımı olan hastalarda görülür (29)

Ek olarak, magnezyum seviyeleri astımı olan bireylerde sağlıklı insanlara göre daha düşük olma eğilimindedir (30,31)

Araştırmacılar, magnezyum eksikliğinin akciğerlerin hava yollarını kaplayan kaslarda kalsiyum birikmesine neden olabileceğine inanıyor. Bu, hava yollarının daralmasına ve nefes almayı zorlaştırmasına neden olur (7,32)

İlginç bir şekilde, solunum yollarını gevşetmeye ve genişletmeye yardımcı olmak için bazen şiddetli astımı olan kişilere magnezyum sülfat içeren bir inhaler verilir. Yaşamı tehdit eden semptomları olanlar için, enjeksiyonlar tercih edilen yoldur (33,34).

Bununla birlikte, astımlı bireylerde diyetle alınan magnezyum takviyelerinin etkinliğine dair kanıtlar tutarsızdır (35,36,37)

Kısacası, bilim adamları şiddetli astımın bazı hastalarda magnezyum eksikliğinin bir belirtisi olabileceğine inanıyor.

7. Düzensiz Kalp Atışı

Magnezyum eksikliğinin en ciddi semptomları arasında kalp aritmi veya düzensiz kalp atışı (38)

Çoğu durumda aritmi semptomları hafiftir. Çoğu zaman hiçbir semptomu yoktur. Ancak bazı kişilerde kalp atışları arasında duraklamalar olan kalp çarpıntısına neden olabilir.

Diğer olası aritmi semptomları arasında baş dönmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya bayılma yer alır. En ağır vakalarda aritmi, inme veya kalp yetmezliği riskini artırabilir.

Bilim adamları, kalp kası hücrelerinin içindeki ve dışındaki potasyum seviyelerinin dengesizliğinin, magnezyum eksikliğiyle ilişkili bir durumdan sorumlu olabileceğine inanıyor (39,40)

Konjestif kalp yetmezliği ve aritmi olan bazı hastaların, sağlıklı insanlardan daha düşük magnezyum seviyelerine sahip olduğu gösterilmiştir. Bu hastaları magnezyum enjeksiyonları ile tedavi etmek kalp fonksiyonlarını önemli ölçüde iyileştirdi (41)

Magnezyum takviyeleri ayrıca aritmi olan bazı hastalarda semptomları azaltabilir (42)

Kaynaklar:

 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19621856/
 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20081299/
 3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26322160/
 4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3544909/
 5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24966690/
 6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13840893/
 7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2436546/
 8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22972143/
 9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25827510/
 10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21835188/
 11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28445426/
 12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23912329/
 13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/182417/
 14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15018485/
 15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/263326/
 16. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19828898/
 17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26556742/
 18. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11300621/
 19. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17804670/
 20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4026498
 21. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26724178/
 22. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10334795/
 23. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17145221/
 24. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20934566/
 25. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9702930/
 26. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27402922/
 27. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22318649/
 28. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12160191/
 29. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17277891/
 30. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7914305/
 31. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10836320/
 32. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10994748/
 33. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16002955/
 34. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19850799/
 35. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14519140/
 36. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20100026/
 37. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16788707/
 38. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7368975/
 39. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6942639/
 40. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3732091/
 41. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10672134/
 42. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9120155/

Bir cevap yazın