Ginkgo Biloba’nın Faydaları

Ginkgo biloba çeşitli kullanımlar için binlerce yıldır yetiştirilen Çin’e özgü bir ağaçtır.

Yaprakları ve tohumları geleneksel Çin tıbbında sıklıkla kullanılırken, modern araştırmalar öncelikle yapraklardan yapılan ginkgo özüne odaklanmaktadır.

Ginkgo takviyeleri, çoğu beyin fonksiyonu ve kan dolaşımına odaklanan çeşitli sağlık iddiaları ve kullanımlarıyla ilişkilidir.

1. Güçlü Antioksidanlar İçerir

Ginkgo Biloba öncelikle bir  antioksidandır. Antioksidanlar, serbest radikallerin zararlı etkileriyle savaşır veya etkisiz hale getirir. (12)

Ginkgo, güçlü antioksidan etkileri ile bilinen bileşikler olan yüksek seviyelerde flavonoid ve terpenoid içerir. ( 3 ,4).

Serbest radikaller, gıdayı enerjiye dönüştürme veya detoksifikasyon gibi normal metabolik işlevler sırasında vücutta üretilen oldukça reaktif parçacıklardır.

Yine de sağlıklı dokulara zarar verme potansiyeline sahiptirler ve yaşlanmanın hızlanmasına ve hastalık gelişimine katkıda bulunurlar.

2. Enflamasyonla Mücadeleye Yardımcı Olur

Enflamasyon, vücudun yabancı bir maddenin yaralanmasına veya istilasına verdiği doğal tepkinin bir parçasıdır.

Enflamatuar yanıtta, yabancı istilacıya karşı savaşmak veya yaralı bölgeyi iyileştirmek için bağışıklık sisteminin çeşitli bileşenleri görevlendirilir.

Bazı kronik hastalıklar, herhangi bir hastalık veya yaralanma olmadığında bile enflamatuar bir yanıtı tetikler. Zamanla bu aşırı iltihaplanma vücudun dokularına ve DNA’sına kalıcı zarar verebilir.

Yıllar süren hayvan ve test tüpü araştırması, ginkgo özütünün çeşitli hastalık durumlarında hem insan hem de hayvan hücrelerinde iltihap belirtilerini azaltabileceğini göstermektedir (2,5,6)

Ginkgo özütünün iltihabı azalttığını gösterdiği bazı özel durumlar şunlardır:

  • Artrit
  • İrritabl bağırsak hastalığı (IBD)
  • Kanser
  • Kalp hastalığı
  • İnme

3. Dolaşımı ve Kalp Sağlığını İyileştirir

Geleneksel Çin tıbbında, ginkgo tohumları, böbrekler, karaciğer, beyin ve akciğerler dahil olmak üzere farklı organ sistemlerine enerji “kanallarını” açmak için kullanıldı.

Ginkgo’nun vücudun çeşitli bölgelerine kan akışını artırma yeteneği, sözde faydalarının çoğunun kaynağı olabilir.

Ginkgo ile desteklenen, kalp hastalığı olan kişilerde yapılan bir çalışma, vücudun birçok yerine kan akışında ani bir artış olduğunu ortaya koymuştur. Bu, kan damarlarının genişletilmesinden sorumlu bir bileşik olan dolaşımdaki nitrik oksit seviyelerinde %12’lik bir artışa atfedildi (7)

Benzer şekilde, başka bir çalışma, ginkgo özü ile tedavi edilen yaşlı yetişkinlerde aynı etkiyi göstermiştir. (8)

Yapılan ek araştırmalar, ginkgo’nun kalp sağlığı, beyin sağlığı ve felç önleme üzerindeki koruyucu etkilerini tespit etmiştir. Bunun için çok sayıda potansiyel açıklamalar vardır. Bunlardan biri de bitkide bulunan anti-enflamatuar bileşiklerlerdlr. (9, 10,11)

4. Psikiyatrik Bozukluklar ve Demans Belirtilerini Azaltır

Ginkgo, anksiyeteyi, stresi ve Alzheimer hastalığı ve yaşlanma ile ilişkili bilişsel gerileme ile ilişkili diğer semptomları azaltma yeteneği nedeniyle defalarca değerlendirildi.

Bazı çalışmalar, ginkgo kullanan demanslı kişilerde bilişsel gerileme oranında belirgin bir azalma olduğunu gösteriyor.

21 çalışmanın gözden geçirilmesi, geleneksel tıp ile birlikte kullanıldığında, ginkgo özütünün hafif Alzheimer hastalarında fonksiyonel yetenekleri artırabileceğini ortaya koymuştur (12)

Başka bir çalışmada 22-24 hafta boyunca ginkgo kullanıldığında demansla ilişkili bir semptom spektrumunda önemli bir azalma buldu (13)

Bu olumlu sonuçlar, ginkgo’nun beyne kan akışını iyileştirmede oynayabileceği rolle ilgili olabilir, özellikle de vasküler demans türleri ile ilgili olduğu için.

5. Beyin Fonksiyonunu ve Sağlığı İyileştirir

Bazı çalışmalar, ginkgo kullanmanın  zihinsel performansı ve algılanan refahı artırabileceği fikrini desteklemektedir (14,15)

Bunun gibi çalışmalardan elde edilen sonuçlar, ginkgo’yu gelişmiş hafıza, odaklanma ve dikkat süresine bağlayan iddialara yol açtı.

Bununla birlikte, bu ilişki üzerine yapılan geniş bir araştırma incelemesi, ginkgo ile takviye etmenin hafıza, yürütme işlevi veya dikkat kapasitesinde ölçülebilir herhangi bir iyileşme sağlamadığı sonucuna varmıştır ( 16 ).

6. Kaygıyı Azaltır.

Bazı araştırmalar, ginkgo takviyesinin kaygı semptomlarını azaltabileceğini göstermektedir .

Bazı hayvan çalışmaları, ginkgo’nun antioksidan içeriğine atfedilebilecek anksiyete semptomlarında azalma gözlemledi (17,18)

Bir çalışmada, genel anksiyetesi olan 170 kişi, 240 mg veya 480 mg ginkgo veya bir plasebo ile tedavi edildi. En yüksek ginkgo dozu ile tedavi edilen grup, plasebo grubuna kıyasla anksiyete semptomlarında % 45 daha fazla azalma bildirdi (19)

7. Depresyonu Tedavi Edebilir

Yapılan hayvan çalışmalar, ginkgo takviyesinin depresyon semptomlarının tedavisine yardımcı olabileceğini düşündürmektedir (18)

Kaçınılmaz stresli bir durumdan önce ginkgo alan fareler, takviye almayan gruba göre stresten daha az duygusal olarak etkilenmişlerdir. Çalışma, bu etkinin, vücudun stres hormonu seviyeleri yüksek olduğunda başa çıkma yeteneğini artıran ginkgo’nun anti-inflamatuar özellikleriyle ilişkili olduğunu gösterdi.

8. Görme ve Göz Sağlığını Destekler

Yapılan bir çalışmada, ginkgo ile desteklenen glokomlu kişilerin göze kan akışının arttığını gösterdi.(20)

Başka bir çalışmada, ginkgo ekstresinin yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesi üzerindeki etkisini değerlendirdi. Bazı katılımcılar görmede bir gelişme olduğunu bildirdi. (21).

Bu olumlu sonuçların çoğu, göze artan kan akışıyla ilgili görünmektedir.

9. Baş Ağrısı ve Migreni Tedavi Edebilir

Geleneksel Çin tıbbında ginkgo, baş ağrısı ve migren için çok popüler bir tedavi yöntemidir (22)

Ginkgo’nun baş ağrılarını tedavi etme yeteneği hakkında çok az araştırma mevcuttur. Ancak baş ağrısının temel nedenine bağlı olarak yardımcı olabilir.

Örneğin, ginkgo’nun anti-enflamatuar ve antioksidan etkileri olduğu iyi bilinmektedir. Baş ağrısı veya migren aşırı stresten kaynaklanıyorsa, ginkgo faydalı olabilir.

Ek olarak, bir baş ağrısı azalmış kan akışı veya daralmış kan damarları ile ilgiliyse, ginkgo’nun kan damarlarını genişletme yeteneği semptomları iyileştirebilir.

Aksine, bazı migrenler kan damarlarının aşırı genişlemesinden kaynaklanır. Bu durumda, ginkgo’nun çok az etkisi olabilir veya hiç olmayabilir.

10. Astım ve KOAH Belirtilerini İyileştirebilir

Bazı araştırmalar, ginkgo’nun astım semptomlarını ve KOAH gibi diğer iltihaplı solunum yolu hastalıklarını iyileştirebileceğini göstermektedir.

Buna, ginkgo’daki anti-enflamatuar etkisi neden olur ve bu, solunum yollarının iltihaplanmasının azalmasına ve akciğer kapasitesinin artmasını sağlar.  (23).

75 kişiyle yapılan bir çalışmada, astım semptomlarını yönetmek için ginkgo özütünün glukokortikosteroid ilaç tedavisinin yanı sıra kullanımı değerlendirildi (24)

Ginkgo alanların tükürüğündeki enflamatuar bileşik seviyeleri, tek başına geleneksel ilaç alanlara göre önemli ölçüde daha düşüktü.

100 kişiyle yapılan bir başka çalışmada, KOAH semptomlarını tedavi etmek için ginkgo içeren bir Çin otları karışımının kullanımı değerlendirildi.

Bitkisel formülü kullananlar, kontrol grubuna kıyasla üç aylık bir takipte öksürük ve bronşitte önemli bir azalma bildirdiler (25)

11. PMS Belirtilerini Azaltır

Ön araştırma, ginkgo’nun adet öncesi sendromunun (PMS) hem fiziksel hem de psikolojik semptomlarının tedavisine yardımcı olabileceğini göstermektedir.

85 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışmada, ginkgo kullananların PMS semptomlarında % 23 azalma olduğunu ortaya koydu (26)

İlginç bir şekilde, bu çalışmadaki plasebo grubu, % 8.8 ile çok daha düşük olmasına rağmen, PMS semptomlarında da hafif bir azalma yaşadı.

12. Cinsel İşlev Bozukluğunu Tedavi Eder

Bazı kaynaklar, ginkgo’nun erektil disfonksiyon veya düşük libido gibi cinsel disfonksiyonu tedavi edebileceğini göstermektedir.

Ginkgo, kan damarlarının genişlemesi yoluyla dolaşımı iyileştiren nitrik oksitin kandaki seviyelerini iyileştirme yeteneğine sahiptir (7)

Sonuç olarak, ginkgo, vücudun bu bölgelerine kan akışını iyileştirerek çeşitli cinsel işlev bozukluğu semptomlarını tedavi etmek için de yararlı olabilir.

Bir çalışma, eşzamanlı olarak cinsel psikoterapi gören kadınlarda cinsel istek ve memnuniyetini artırmak için ginkgo kullanımını değerlendirdi (27)

Ginkgo ve terapinin kombinasyonu, bir plaseboya kıyasla daha uzun vadede etkiliydi, ancak tek başına ginkgo ile takviye edilmedi..

Bir cevap yazın